Kviečiame dalyvauti bendruomenės misijos apibrėžimo sukūrime

our-mission

Brangūs atsidavusieji,

šiuo metu TT susirinkimuose (Tarnų Taryba, renkasi kiekvieno mėnesio viduryje ir aptaria/patvirtina sinerkomandų, tikslinių komandų, suburtų  tam tikrų klausimų sprendimui, darbo rezultatus) vyksta bendruomenės metinių tikslų patvirtinimas.

Vienas iš šiuo metu kuriamo metinių tikslų dokumento nepatvirtintų punktų yra bendruomenės misijos apibrėžimas. Kol kas darbinis, aptartas misijos variantas yra šis:

Padėti žmonėms suvokti, kodėl jie kenčia ir kaip išsivaduoti iš kančios bei tapti laimingais. Priminti žmonėms, kad jie yra dvasinės sielos, amžinai susijusios su Aukščiausiu Dievo Asmeniu, Krišna – Grožio realybe. Padėti žmonėms šį santykį atstatyti, įtraukiant juos į meilės pasiaukojimo tarnystę (bhakti jogą) pagal kiekvieno galimybes ir gabumus. Papasakoti jiems apie didžiausią gyvenimo poreikį ir pamirštą turtą – meilę Dievui. Kadangi Krišna yra pats patraukliausias Asmuo, Juo galima žavėtis, Jį galima mylėti kaip savo šeimininką, draugą, vaiką, mylimąjį.

Tačiau turint omenyje, kad misijos apibrėžimas turi būti trumpas, lakoniškas ir įsimintinas, Gytautas prabhu siūlo kelis aukščiau išdėstytos misijos trumpesnius, lakoniškesnius apibrėžimus.

Misijų variantai:  (pirmi trys panašūs, tik skirtingai išdėstyti sakinio dėmenys, o ketvirtasis kitoks)

Padėti žmonėms suvokti, kad jie yra dvasinės sielos, amžinai susijusios su Aukščiausiu Dievo Asmeniu, Krišna ir padėti šį santykį atstatyti, įtraukiant juos į meilės pasiaukojimo tarnystę (bhakti jogą) pagal kiekvieno galimybes ir gabumus. (du viduriniai sakiniai iš pradinio misijos apibrėžimo)

Padėti žmonėms tapti laimingais suvokiant savo tikrąją dvasinę prigimtį, pareigas ir per pasiaukojimo tarnystę (bhakti jogą) atkuriant gyvus santykius su Aukščiausiuoju Dievo asmeniu, Krišna ir kartu visomis gyvomis būtybėmis.

Padėti žmonėms suvokti save kaip dvasines sielas, per pasiaukojimo veiklą/tarnystę (bhakti jogą) atkurti tikrus santykius su Aukščiausiuoju Dievo asmeniu, Krišna bei visomis gyvomis būtybėmis ir taip tapti laimingais.

Sukurti bendruomenę, kurios skleidžiamas turtingas, gilus dvasinio gyvenimo pavyzdys ir veikla įkvėptų kuo daugiau žmonių pažinti save, atkurti tikrus santykius su Aukščiausiuoju Dievo asmeniu, Krišna ir taip tapti laimingais.   (šioje formuluotėje yra akcentuojama ir bendruomenė, kaip pagrindinė priemonė, būdas)

Keli kitų organizacijų misijų pavyzdžiai:

Vienas geriausių girdėtų misijos pavyzdžių – ar tik ne Carlton viešbučių tinklo? – toks: We are ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen.

Google misija yra “organizuoti pasaulio informaciją ir padaryti ją visuotinai prieinama ir naudinga”.

Sanaka Kumaro prabhu siūlomas bendruomenės misijos variantas:

Mes – tik dalis Aukščiausiojo šeimos, mokomės paklusti Jo valiai ir dalinamės savo patirtimi su visa likusia šeima.

Jeigu kas nors turi trumpos ir lakoniškos misijos pasiūlymą, prašom parašyti jį žemiau komentaruose.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

1 Comment

  1. Dievas – kiekvienos sielos Namai. Nebūkime svetimi Dievo Namuose!Padėkime vieni kitiems surasti kelią i Dievo (savo) Namus.

Palikti komentarą

Your email address will not be published.


*