Nuolankiai prašome jūsų paremti šventyklos veiklą.

Tikslinę auką (žiūrėkite žemiau pateikiamą lentelę) arba jūsų pasirinktą sumą galite pervesti į vieną iš šventyklos sąskaitų. Mokėjimo paskirtyje prašome nurodyti paskirtį, jei jūsų paaukojimas tikslinis. Jei savo paaukojimą norėtumėte pašvęsti konkrečiai dienai, apie tai praneškite mums šiuo adresu: gkd@gauranga.lt.

Kam galima skirti tikslines aukas

Paaukojimo paskirtis Suma
Viena arati 3 Eur
Gėlės Dievybių girliandoms, altoriui papuošti (vienai dienai) 6 Eur
Saldumynai ir vaisiai Dievybėms (vienai dienai) 6 Eur
Mangala arati ir Dievybių maudymas 7 Eur
Dhupa arati ir pusryčiai bhaktams 7 Eur
Radž-bhoga arati ir pietūs bhaktams 15 Eur
Pilnas Dievybių garbinimas (vienai dienai) 32 Eur
Pilnas Dievybių garbinimas (vienai savaitei) 201 Eur
Pilnas Dievybių garbinimas (vienam mėnesiui) 601 Eur
Tulasi priežiūra (vienam mėnesiui) 32 Eur
Nauji rūbeliai Dievybėms 100 Eur
Šventyklos išlaikymas (vienai dienai) 32 Eur
Šventyklos išlaikymas (vienai savaitei) 201 Eur
Prasadas harinamoms (vienam mėnesiui) 32 Eur
Sekmadieninės programos vaišės 75 Eur
Ačarjų garbei skirtos šventės 61 Eur
Viešpaties inkarnacijų apsireiškimo ir kitos didžiosios šventės 161 Eur
Šri Krišna Džanmaštami arba Gaura Purnima 301 Eur

 

Šventyklos sąskaitos:

 • Swedbank banke LT177300010118511925
 • SEB banke LT107044060001303307
 • PaySera EVP6810001965033

Paramos gavėjas: Vilniaus Krišnos sąmonės religinė bendruomenė

Specialūs šventyklos fondai

Taip pat galite aukoti specialiems šventyklos fondams (nepamirškite tai nurodyti mokėjimo paskirtyje). Juose esančios lėšos naudojamos tik pagal paskirtį.

Pasinaudojus PayPal sistemos paslauga galima padaryti paaukojimą įvedus savo kreditinės/debetinės kortelės duomenis. Atskirai registruotis šiam veiksmui PayPal sistemoje nereikės.

Dievybių garbinimo fondas

Naudojamas Dievybių garbinimo standartui pagerinti

 • Swedbank banke LT177300010118511925
 • SEB banke LT107044060001303307
 • PaySera EVP6810001965033
 • darydami banko pavedimą pavedimo paskirtyje būtinai nurodykite – „Parama dievybių garbinimui”.

   

 

 

Šventyklos knygų platinimo fondas

Naudojamas Šrilos Prabhupados knygų spausdinimui bei su šių knygų platinimu susijusioms išlaidoms padengti:

 • Swedbank banke LT177300010118511925
 • SEB banke LT107044060001303307
 • PaySera EVP6810001965033
 • darydami banko pavedimą pavedimo paskirtyje būtinai nurodykite – „Parama knygų platinimui”.

 

Šventyklos plėtros fondas

Naudojamas šventyklos renovacijai ir plėtimui. Paaukojimus šiam fondui nuolankiai prašome pervesti į specialias šventyklos plėtros fondo sąskaitas arba per PayPal sistemą:

 • Swedbank banke LT637300010118511873
 • SEB banke LT097044060006582453
 • PaySera EVP6810001965033
 • darydami banko pavedimą pavedimo paskirtyje būtinai nurodykite – „Parama šventyklos plėtrai”.

 

Pamokslautojų ir dvasinių mokytojų vizitų fondas

Naudojamas pamokslautojų kelionėms ir jų pragyvenimui padengti

 • Swedbank banke LT177300010118511925
 • SEB banke LT107044060001303307
 • PaySera EVP6810001965033
 • darydami banko pavedimą pavedimo paskirtyje būtinai nurodykite – „Parama dvasinių mokytojų priėmimui”.

 

Rathajatros festivalio fondas

Naudojamas kasmetinei Rathatros šventei

 • Swedbank banke LT177300010118511925
 • SEB banke LT107044060001303307
 • PaySera EVP6810001965033
 • darydami banko pavedimą pavedimo paskirtyje būtinai nurodykite – „Parama Rathajatros šventei”.

 

Socialinės paramos bhaktams fondas

Naudojamas paremti bhaktus nelaimės, kitokių svarbių įvykių atvejais

 • Swedbank banke LT177300010118511925
 • SEB banke LT107044060001303307
 • PaySera EVP6810001965033
 • darydami banko pavedimą pavedimo paskirtyje būtinai nurodykite – „Parama atsidavusių socialinei paramai”.

 

Labdaros ir paramos fondas „Vedų Žinios”, skirtas Šrilos Prabhupados knygų leidybai lietuvių kalba.

Norinčius prisidėti prie šios misijos kviečiame aukoti į šio fondo sąskaitą:
LT39 7180 3000 0670 0813 AB „Šiaulių Bankas”
Mokėjimo paskirtyje nurodykite – “auka”.
arba per Paypal: 

Jeigu Jūs aptikote gramatinę klaidą, prašom, praneškite mums apie tai pažymėjus klaidingą tekstą ir paspaudus Ctrl+Enter.