KASDIENĖ DIENOTVARKĖ

4:30 Mangala arati, Tulasi pudža.
5:15 Džapa meditacija (individualus šventųjų Viešpaties vardų kartojimas).
7:15 Dievybių pasveikinimas
7:20 Arati Šrilai Prabhupadai ir kirtanas (kolektyvinis šventųjų Viešpaties vardų kartojimas).
7:50 "Šrimad-Bhagavatam" paskaita.
13.00  Bhoga-arati.
16:10 Vaikalika-arati.
18:00 Gaura-arati

SEKMADIENINĖ DIENOTVARKĖ

4:30 Mangala arati, Tulasi pudža.
5:15 Džapa meditacija (individualus šventųjų Viešpaties vardų kartojimas).
7:15 Dievybių pasveikinimas
7:20 Arati Šrilai Prabhupadai ir kirtanas (kolektyvinis šventųjų Viešpaties vardų kartojimas).
7:50 "Šrimad-Bhagavatam" paskaita.

**** Sekmadieninė svečių programa ****
12:00 Bhadžanai (šventų Viešpaties vardų dainavimas sėdint)
13:00 Paskaita
14:30 Kirtanas (šventų Viešpaties vardų dainavimas stovint)
Pabaigoje šventinės vaišės, Prasadas
18:00 Gaura-arati

Visos Harė Krišna šventyklos (ISKCON) atlieka misijonierišką veiklą todėl į jas kviečiami visi geros valios žmonės, norintys įgyti dar daugiau žinių apie dvasinį gyvenimą ir tarnystę Dievui, išmokti praktiškai pritaikyti dvasinius tobulėjimo metodus savo gyvenime.

Į šventyklą gali ateiti kiekvienas, tačiau asmenys kurie yra neblaivūs, nešvarūs, su ginklais, nusiteikę piktai, priešiški A.Č. Bhaktivedanta Svami Prabhupados mokymui ar kaip nors kitaip netinkamai besielgiantys į šventyklą neįleidžiami.

Rengti renginius, kabinti skelbimus ir daryti pranešimus šventykloje ir jos teritorijoje galima tik gavus šventyklos administracijos leidimą.