Krišna su karvėmis
Išminties istorijos

Brangūs puodeliai ar tyras vanduo

Būrelis suaugusių dirbančiųjų susiruošė kartu aplankyti savo seną universiteto dėstytoją. Šis labai apsidžiaugė juos pamatęs. Netrukus pokalbis pakrypo į nusiskundimus dėl streso darbe ir gyvenime. Dėstytojas tik šyptelėjo ir nuėjo virtuvėn atsinešti įvairių puodelių – […]