TT susirinkime 2018.08.11 aptarti klausimai

Sarasas

Ar TT susirinkimai pasiekia savo tikslą?

Pažymėta, kad Tarnų Taryba įprastai gerai jaučiasi susirinkimo pradžioje, tai dar ryškiau jo pabaigoje. Tai panašu į grupinę terapiją, kur galima išsikalbėti, būti išklausytais, laikomasi PPP taisyklės, bet panašu, kad susirinkimo rezultatas per mažas, nepakankamai priimama sprendimų, kuriuos lydėtų efektyvus įgyvendinimas. Kai kas prisipažįsta einantis į susirinkimą tik atlikti pareigą. Nuomonės ir pasiūlymai: palyginus su kai kuriomis jatromis panašu, kad pas mus ne tik kalbama, bet ir kažkas vyksta; pasitaiko, kad TT susirinkime keliami ne šio susirinkimo kompetencijos klausimai; susirinkimas – būdas nusileisti ant žemės, pamatyti problemas ir bent jau kalbėtis apie jas; turėtų būti aiški vykdytojo atsakomybė – jei synerkomandos implementorius kelis kartus nepateikia ataskaitos apie grupės veiklą, reikėtų keisti implementorių.

Švara ir tvarka virtuvėje.

Nepatenkinanti padėtis virtuvėje ir sandėliuke. Nuomonės ir pasiūlymai: Šventykla turi būti tvarkoma kiekvieną
dieną, tai turėtų daryti visi susirinkusieji; trūksta sąmoningumo palaikyti švarą ir tvarką; švara traukia švarą – jei būtų
tvarkinga ir švaru, tiesiog nekiltų ranka teršti; būtinas virtuvės tvarkos organizatorius; reikia sudaryti synerkomandą
šiam klausimui, nes jis gana platus (virtuvėje net nėra tinkamos ventiliacijos ir t.t.). Sprendimai. Organizuojama talka
rugpjūčio 15 d. 14.00. Kviečiami TT nariai, bhaktai, paprastai tvarkantys virtuvę ir visa Vilniaus šventyklos
bendruomenė. Vraja Mohini turi parašyti skelbimą, kviečiantį į talką. Nritja Gopal pateiks tvarkos vadovo funkcijų
sąrašą. Reikia paklausti Dianos, Aruna Krišnos, Evelinos, ar sutiktų vadovauti virtuvės švaros grupei.

Iš praeitų susirinkimų

Santykiai su namo kaimynais ir senamiesčio ūkiu, aptarnaujančiu mūsų namą.

Iš ankstesnio susirinkimo: Reikalingas žmogus, kuris galėtų palaikyti ryšius su kaimynais ir senamiesčio ūkiu. Kadangi neturime namo
bendrijos, reikia namo atstovo. Senamiesčio ūkis savavališkai atlieka priežiūros darbus ir pateikia dideles sąskaitas. Pasiūlymas: Jatayu pr.
Jatayus pamėgins ir kito susirinkimo praneš apie savo galimybes.
Pateikime sprendimą taip:
Jatayus susisiekė su savivaldybe, iškelti keli galimi variantai. Klausimas bus toliau gvildenamas specialioje
synerkomandoje (ją sudaro Jatayu prabhu ir šventyklos tarybos nariai).

Mahaprasado platinimo šventykloje tvarka.

Iš ankstesnio susirinkimo: Nuo mahaprasado šaldytuvo jau kurį laiką nuimta spyna. Paskutiniu metu nuolatiniai finansiniai trūkumai. Kai
kurie žmonės nepaaukoja už mahaprasadą. Nrityagopal kartu su Gaurakrišna pasitars kokių veiksmų imtis toliau. Taip pat sekmadienio
programos metu informuoti bendruomenę (Doyalgovinda). Taip pat informuoti, kad už mahaprasadą dėtų į tinkamą dėžutę. Reikia užrašo ar
skelbimo prie aukų dėžutės ar ant šaldytuvo (Milda). Taip pat reikia svarstyti mahaprasado kainų klausimą ir gaminimo Dievybėms politiką.
Sprendimas. Gaura Krišna: padėtis stebima toliau.

Synerkomandų ataskaitos

PIP, kurie tęsiami ar bus vykdomi artimiausiu metu, jiems priskirti implementoriai:

1. OVS klausimas. Implementorius: Šatakula, pakviesti nariai: Šjamananda, Egidijus, Evaldas, Gytautas, Aniruddha, Nrityagopal, Damodaravilasa, Gaurakrišna, Doyalgovinda. Galima pakviesti ir kitus bhaktus. Reikia susitarti su Ramūnu dėl laiko ir datos.
Ataskaita. Perkelta iki rugsėjo mėn.

2. Naujos šventyklos projektas. Nrityagopal: reikia susitikti su meru kaip Vilniaus Krišnos sąmonės  bendruomenė.
Šatakula turi parašyti raštą, kreipimąsi į merą ir paskambins dėl susitikimo su meru. Prašysime žemės, kurią galėtume išsipirkti, kuri būtų skirta visuomeninėms reikmėms. Į anketą atsakė 80 žmonių, 40% atsakė, kad dalyvautų naujos šventyklos-gyvenamojo namo projekte.
Ataskaita. Nrityagopal ir Šatakula parašė raštą, kurį pateiks merui.

3. Karvių globos synerkomandos ataskaita. Gegužės mėn. BCS Japos retrito metu organizuota išvyka pas  Harinam Mandiro globojamas karvutes. Per dvi dienas jas aplankė apie 40 bhaktų. Brahmačiariai paskaitė paskaitą, atsakinėjo į klausimus vaišino pienišku prasadu. Įvyko ir kirtanas. Lankytojai maitino ir šukavo karves, fotografavosi, aukojo karvių poreikiams. Plačiau https://gauranga.lt/viesnage-pas-karvutes-sventu-vardu-retrito-metu/ T.p. gegužės pabaigoje sulaukėme pagalbos prašymo iš karvių globos ūkio Šakių rajone. Surinkome virš 100 eu aukų, pasitikslinę poreikius ieškome šiam ūkiui daugiau rėmėjų (atsirado 4 nauji rėmėjai). Ūkis pasisamdė pagalbinį darbininką. Vasaros festivalio metu organizavome Prabupados mokinio Dvarakadiš Prabhu paskaitą apie karvės šventumą.

 

Grupė tęsia darbą.

Nuomonės ir pasiūlymai. Reikalinga žemės ūkio bendruomenė; reikia įdarbinti jaučius; reikėtų remti ir kitus bhaktų ūkius, bet kai kurie paramos atsisako; kol kas remiame karvių prieglaudas, kurios turi labai mažai pieno arba neturi visai, o Prabhupados planas buvo, kad bhaktai apsirūpintų savo ūkių pienu; pasiūlymas švietimui – svetainėje talpinti
inf., iškeliant Prabhupados citatą apie karvių svarbą.

4. Trūksta etiketo švietimo. (Gytautas). Reikia nupirkti permatomą kišenę popieriams, kurią galima būtų pakabinti.
Gytautas papildys 12 punktų kitokia informacija. Paprašyti Radhakrišno, kad sumaketuotų skrajutę, Gytautas atspausdins skrajutes ir plakatą A3. Šatakula persiųs Gytautui bhakti programos medžiagą apie vaišnavų etiketą. Gatvėse galima dalinti skrajutes: „Kodėl mes giedame gatvėse.“ Taip pat galima atrinkti įkvepiančius posmus iš šventraščių ir platinti. Evelina gali pafotografuoti Dievybes skrajutėms ir plakatui. Jelena pakalbins Eveliną ir Rasapriją dėl nuotraukų.
Ataskaita. Kišenė jau yra. Gytautas padarė bazinį tekstą apie bendravimą. Šatakula persiųs kitiems. Maketavimo, dauginimo klausimas.

5. Nėra sveikatingumo skatinimo sistemos. (Evaldas). Evaldas liepos mėnesį bandys daryti synerkomandos susitikimą.
Ataskaita. Dėl renginių intensyvumo liepos mėn. nuspręsta susitikimą perkelti į spalį.

6. Nepakankamai geri santykiai tarp bhaktų bendruomenėje. – A. Iškelti Facebooke – Šatakula pr. Šatakula supaternuos fb grupės atsakymus ir išsiųs TT nariams.
Ataskaita. Atsakymai supaternuoti ir išsiųsti.

7. Nėra veikiančios tarnysčių sistemos, įtraukiančios kiekvieną bhaktą į jam patrauklią tarnystę; A. Iškelti Facebooke – Šatakula pr. Bus tęsiamas vėliau.

8. Nėra kuratorių (globėjų) sistemos. A. Iškelti Facebooke – Šatakula pr. Bus tęsiamas vėliau.

9. Nėra varnašramadharmos pavyzdžio. A – Aniruddha pr. Aniruddha su Jatayumi kaupia medžiagą, daro seminarus.
Ataskaita. Jau įrašyti 6 seminarai, patalpinti svetainėje. Stebėtojo ataskaita

10. Trūksta ekonominio pagrindo bendruomenei. Nėra verslų, kurie bendruomenei generuotų pajamas. (aut. Šyamananda pr.) „Vaišnavų amatai“; parduotuvėlė. Nuomonės ir pasiūlymai. Skyrelį „Vaišnavų amatai“ patalpinti svetainėje. Facebooke yra grupė „Vaišnavų amatai, prekyba, paslaugos“, kur yra skelbiamasi, bet neaišku, kiek tomis paslaugomis naudojamasi. Būtų labai reikalingos vaišnavų autoserviso paslaugos.

11. Trūksta programų vaikams. (aut. Doyalgovinda pr.). Nuomonės ir pasiūlymai. Jau ir vaikų beveik nebebūna.
Laukiama kol bus sutvarkytas matadžių ašramas, kur programų metu galėtų būti vaikai.
Sprendimai. Nuspręsta per porą mėnesių paruošti erdvę vaikams, aprūpinti žaislais ir apie tai pranešti.

12. Labai mažas lankomumas programose šventykloje savaitės metu. (aut. Doyalgovinda pr.) Perkeliamas į PA lygį. Nuomonės ir pasiūlymai. Siūlyta nutraukti transliacijas, dėti įrašus sekančią dieną. Nuspręsta kol kas to nedaryti. Turbūt reikėtų pirma išsiaiškinti prasto lankomumo priežastis, o po to spręsti situaciją.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Pakomentuok pirmas!

Palikti komentarą

Your email address will not be published.


*