Jo Dieviškoji Kilnybė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada į šį pasaulį atėjo 1896 metais Indijoje, Kalkutos mieste. Su savo dvasiniu mokytoju, Šrila Bhaktisiddhanta Sarasvačiu Gosvamiu, pirmą kartą susitiko Kalkutoje 1922 metais. Bhaktisiddhantai Sarasvačiui, garsiam teologui ir šešiasdešimt keturių Gaudijos Mathų (Vedų institutų) įsteigėjui, patiko išsilavinęs jaunuolis, ir jis įtikino pastarąjį skirti savo gyvenimą Vedų žinojimui skleisti. Šrila Prabhupada tampa Bhaktisiddhantos Sarasvačio pasekėju, o po vienuolikos metų (1933 m. Alahabade) – oficialiai inicijuotu mokiniu.

Pirmojo susitikimo metu Šrila Bhaktisiddhanta Sarasvatis Thakura paprašė Šrilos Prabhupados skelbti Vedų žinias anglų kalba. Vėlesniais metais Šrila Prabhupada parašo komentarus „Bhagavad-gitai“, prisideda prie Gaudijos Mathų veiklos, o 1944 metais pradeda leisti dvisavaitinį žurnalą anglų kalba – „Back to Godhead“ („Atgal pas Dievą“), kurį dabar Vakaruose toliau leidžia Jo mokiniai daugiau negu trisdešimčia kalbų.

1947 metais, pripažindama retą Šrilos Prabhupados išprusimą ir atsidavimą Viešpačiui, Gaudijos vaišnavų bendrija suteikia jam „Bhaktivedantos“ titulą. 1950 metais, būdamas penkiasdešimt ketverių metų amžiaus, Šrila Prabhupada atsisako šeimyninio gyvenimo ir tampa vanaprastha – duoda atsiskyrėlio įžadus, daugiau laiko paskirdamas studijoms ir knygų rašymui. Jis išvyksta į šventą Vrindavanos miestą ir apsigyvena istorinėje viduramžių Radha-Damodaros šventykloje. Čia, kuklioje aplinkoje, jis keletą metų atsidėjęs studijuoja ir rašo. 1959 metais Šrila Prabhupada duoda sanjasos įžadus. Radha-Damodaros šventykloje Šrila Prabhupada pradeda kurti savo gyvenimo šedevrą – daugiatomį 18 000 posmų „Šrimad-Bhagavatam“ („Bhagavata Puranos“) vertimą su komentarais. Parašo „Easy Journey to Other Planets“ (lietuviškai „Anapus laiko ir erdvės“).

1965 metais, išleidęs tris „Bhagavatam“ tomus, Šrila Prabhupada atvyksta į Jungtines Amerikos Valstijas įgyvendinti misijos, kurią jam pavedė dvasinis mokytojas. Vėliau jis išleidžia daugiau kaip šešiasdešimt tomų autoritetingų vertimų su komentarais bei studijų, kuriose apžvelgia Indijos religijos ir filosofijos klasikinius kūrinius.

1965 metais krovininiu laivu atvykęs į Niujorką, Šrila Prabhupada praktiškai neturėjo jokių lėšų. Tik kitų metų liepos mėnesį, patyręs didelius sunkumus, jis įkuria Tarptautinę Krišnos sąmonės organizaciją. Kai 1977 metais Šrila Prabhupada paliko šį pasaulį (lapkričio 14 d.), jo vadovaujama organizacija jau buvo išaugusi į pasaulinio masto konfederaciją, kurią sudarė daugiau kaip šimtas ašramų, mokyklų, šventyklų, institutų bei žemės ūkio bendruomenių.

Vakarų Virdžinijoje Šrila Prabhupada įkūrė pirmąją Krišnos sąmonės žemės ūkio bendruomenę. Be to, Vakarų šalyse jis įvedė Vedų švietimo sistemą – gurukulą.

Šrila Prabhupada – taip pat ir keleto stambių tarptautinių kultūros centrų Indijoje įkūrimo iniciatorius. Numatyta, kad aplink Šridhama Majapuros centrą Vakarų Bengalijoje iškils dvasinis miestas.

www.tovp.org

Šiam grandioziniam užmojui įgyvendinti prireiks virš dešimties metų. Vrindavanoje (Indija) pastatyta didinga Krišna-Balaramos šventykla ir viešbutis svečiams iš viso pasaulio. Stambus kultūros bei švietimo centras yra ir Bombėjuje. Daugelyje svarbių Indijos vietų taip pat bus sukurti centrai.

Vis dėlto vertingiausias Šrilos Prabhupados indėlis – tai jo knygos. Mokslininkų nepaprastai vertinamos už autoritetingumą, minties gilumą ir aiškumą, jos naudojamos kaip akademiniai vadovėliai daugelyje koledžų. Šrilos Prabhupados raštai yra išversti daugiau kaip į 50 kalbų. Leidykla „The Bhaktivedanta Book Trust“, įsteigta 1972 metais Šrilos Prabhupados knygoms publikuoti, šiuo metu yra pati stambiausia Indijos religijos bei filosofijos literatūros leidėja pasaulyje.

Jau būdamas garbingo amžiaus, per dvylika metų Šrila Prabhupada su paskaitomis keturiolika kartų apkeliavo planetą, pabuvojo šešiuose kontinentuose. Nepaisant to, kad buvo labai užimtas, Šrila Prabhupada visą laiką daug rašė. Jo raštai sudaro ištisą Vedų filosofijos, religijos, literatūros bei kultūros biblioteką.

Šrila Prabhupada: Tarptautinės Krišnos Sąmonės organizacijos (ISKCON) Ačarja Įkūrėjas (anglų kalba)

Jeigu Jūs aptikote gramatinę klaidą, prašom, praneškite mums apie tai pažymėjus klaidingą tekstą ir paspaudus Ctrl+Enter.