Iniciatyva
Mes manome, kad kiekvienas žmogus turi surasti sau tinkamą vietą gyvenime, kurioje jis galėtų atskleisti savo sugebėjimus, talentus. Todėl mes esame už tai, kad kiekvienas šventyklos lankytojas galėtų išreikšti savo iniciatyvą.

Galbūt kažkas norės ką nors padaryti, išvalyti, organizuoti, nupiešti, nulipdyti, nupirkti, padovanoti, pastatyti – kas tai bebūtų, visa tai yra jo polinkių, sugebėjimų, talentų išraiška. Todėl prieš kažkiek metų mes pradėjome vadinamą „Grupių projektą”. Jo tikslas yra suteikti galimybę kiekvienam atsidavusiam pagal savo savybes surasti savo vietą šventykloje. T.y. jeigu Jūs turite vadovavimo sugebėjimų, tuomet mes kviečiame panaudoti savo sugebėjimus ir ką nors organizuoti. Taip pat jeigu Jums daugiau patinka tiesiog dalyvauti kokioje nors šventyklos veikloje, tuomet mes kviečiame prisijungti prie bet kurios šventyklos grupės veiklos.

Iš tiesų kalba eina apie iniciatyvą. Jeigu Jūs turite iniciatyvos ką nors padaryti Krišnos ir kitų atsidavusių labui, tuomet Jūs natūraliai tos iniciatyvos įgyvendinimui su kuo nors kalbėsite, ieškosite padėjėjų ir tai reikš, kad susikurs kažkokia to projekto grupelė.

Taip pat jeigu Jūs matote kokią nors problemą, kurią Jūs manote galintys išspręsti, tuomet Jūs galite imtis tą problemą išspręsti ir šis projektas yra skirtas Jums.

Principai:

1. Kiekvienos grupės veikla negali prieštarauti keturiems pamatiniams vaišnavų principams.
2. Kiekviena grupė turi teisę pradėti ir įgyvendinti bet kurį projektą jeigu jo įgyvendinimas neprieštarauja 1-am principui.
3. Jeigu projekto įgyvendinimas gali turėti teisinių pasekmių bendruomenei, tuomet jo įgyvendinimą preliminariai reikia suderinti su šventyklos Taryba.
4. Įgyvendinus projektą Taryboje vyks projekto aptarimas. Galimi įvertinimai:
a) projektas įvykdytas labai gerai ir jeigu tai yra tęstinis projektas, tuomet jis ir toliau gali būti vykdomas;
b) projektas yra geras, tačiau yra tam tikrų pastabų, kurias reikėtų ištaisyti;
c) projektas yra labai blogos kokybės, daug pastabų, nusiskundimų ir geriau būtų jį toliau nevykdyti.