Sekmadienio šventė — Meilės puota

Sekmadieninė šventė (Sunday Feast) – tai kiekvieną sekmadienį ISKCON’o šventykloje vykstanti svečių programa, kurios metu aptariama Vedų filosofija, vyksta kirtanai, bhadžanai ir pabaigoje visi vaišinami nuostabiu Krišnai pasiūlytu maistu – prasadu. Ši programa buvo pradėta ISKCON’o įkūrėju Šrila Prabhupada 1966 metais Niujorke ir tebesitęsia visose pasaulio ISKCON’o šventyklose iki šiol.

Sekmadienis Krišnos šventykloje yra tarytum atvirų durų diena, laukiami visi norintys kažką sužinoti apie bhakti-jogą, nesvarbu ar tai būtų benduomenės narys ar ne, bhaktai laukia svečių ir atskleidžia visas Vedų žinojimo paslaptis.

Kada: kiekvieną sekmadienį
Kur: šventyklos altoriniame kambaryje
Kam: yra kviečiami kongregacijos nariai ir svečiai

Tvarkaraštis

Laikas Darbotvarkė
11:00 Bhadžanai (šventų Viešpaties vardų dainavimas sėdint)
12.00 Paskaita
13.30 Kirtanas (šventų Viešpaties vardų dainavimas stovint)
14:00 Pabaigoje jūsų laukia šventinės vaišės, Prasadas
18.00 Gaura arati (vakarinė tarnyba Dievybėms)

Prabhupada: „Pradjumna, duok jam šiek tiek štai šito.
George Harrison: Oi, ne, ne. Prašau, nieko daugiau. Aš jau esu visiškai sotus. Man nereikės valgyti kelias ateinančias dienas. (juokas)
Prabhupada: Saldumynai.
George Harrison: Tikrai puikūs.
Prabhupada: Saldumynai padės tavo virškinimui. Ne, duokite jam tris – mažiausiai keturis.
George Harrison: Aš nesugebėsiu daugiau suvalgyti.
Prabhupada: Trys yra duodami priešui. Sutinkamai su Indijos papročiais, jeigu tu kam nors duodi tris, tai reiškia kad jis yra priešas.
George Harrison: Oi, iš tikro? Man visuomet patiko skaičius trys
Prabhupada: (juokiasi) Tu turi duoti mažiausiai keturis.
George Harrison: Man patinka trys, penki, septyni, devyni. Šie skaičiai.
Prabhupada: Atneškite šiek tiek vaisių. Kokie yra trys priešai? Kama, krodha…
Pradjumna: Lobha.
Gurudasa: Geismas, pyktis, godumas
Prabhupada: Trys priešai – geidulingi troškimai, pyktis ir gobšumas.
George Harrison: Taip. Tačiau yra daugybė ir puikių trejybių.
Prabhupada: Taip. Tai būtų Brahma, Višnu, Mahešvara. Trys pasauliai, sankha, martya, padma. Trejybė. Tai yra puikūs dalykai.”Šrilos Prabhupados pokalbis, 1976-07-26, Londonas