Šrilos Prabhupados knygos lietuvių kalba

Šių knygų teiraukitės šventykloje. Ten taip pat galite užsakyti Šrilos Prabhupados knygas ir rusų kalba.

Daugiau apie BBT leidinius lietuvių kalba galite sužinoti labdaros ir paramos fondo „Vedų žinios“ tinklapyje.

„Anapus laiko ir erdvės“

Šioje knygutėje atskleidžiamos jogos mokslo paslaptys – sankhjos, aštangos ir bhakti sistemų ypatumai. Ji suteikia nepakartojamą galimybę panaudojus šias žinias leistis į kelionę, kurios nevaržo materialus kūnas. Kiekvienas, kuris pritaikęs bhakti jogos metodą išmoks nukreipti protą nuo materijos į dvasinį Aukščiausiojo Dievo Asmens pavidalą, lengvai pasieks Dievo karalystę, esančią antimaterialiame danguje.

minkštais viršeliais, 72 puslapiai

„Bhagavad-gita, kokia ji yra“

Nuo seno „Bhagavad-gita” laikoma didžios svarbos šventraščiu, perteikiančiu vedinės išminties esmę. Visi mąstantys pasaulio žmonės vertina ją už amžiną Absoliuto išmintį, kuri glūdi senuosiuose sanskrito tekstuose.

Čia glaustai ir aiškiai supažindinama su pagrindinėmis Vedų filosofijos idėjomis, pavyzdžiui, karmos dėsniu, reinkarnacija. Tikslūs sanskrito posmų vertimai ir nepriekaištingi visuotinai pripažinto dvasinio mokytojo-ačarjos Šrilos Prabhupados komentarai padeda kiekvienam skaitytojui patirti Vedų išminties gelmes, suvokti patį save ir mus supantį pasaulį.

Trečiasis kiek patikslintas leidimas. Kietais viršeliais, 16 spalvotų iliustracijų, 720 puslapių

Naujas leidinys

„Krišna, Aukščiausiasis Dievo Asmuo“

Pasakojimai apie nepaprastus Viešpaties Krišnos žaidimus, kuriuos jis apreiškė prieš penkis tūkstančius metų. Knyga kviečia žengtelėti nuo to, kas kasdieniška ir įprasta, į dvasinį pasaulį, besidriekiantį anapus laiko ir erdvės.

Antrasis tiražas, šį kartą viename tome. Kietais viršeliais, 16 spalvotų iliustracijų, 688 puslapiai

„Savęs pažinimo mokslas“

Interviu, paskaitų, esė ir laiškų rinkinys, aiškinantis autentišką metodą, kaip pažinti save. „Savęs pažinimo mokslas” tebėra viena populiariausių iki šiol leistų „Bhaktivedanta Book Trust” knygų.

Trečias tiražas. Kietais viršeliais, 8 spalvotos iliustracijos, 368 puslapiai

„Šrimad-Bhagavatam“, 1-4, 5 ir 7 giesmės

„Šrimad-Bhagavatam” vadinama „nunokusiu Vedų literatūros medžio vaisiumi”. Knyga padeda pažinti pirminį visa ko šaltinį – Aukščiausią Viešpatį, ir suvokti, kas mus su Juo sieja. Ji pasakoja nepaprastas istorijas apie didžius bhaktus, tiesiogiai bendravusius su Dievo Asmeniu.

Tai literatūrinis Viešpaties Šri Krišnos įsikūnijimas, todėl ji tapati Viešpačiui. Ją užrašė Šrila Vjasadeva, Dievo inkarnacija. „Šrimad-Bhagavatam“ tikslas – aukščiausioji visų žmonių gerovė. Ji tobula ir dovanoja sėkmę bei palaimą. Dėmesingai ir kantriai ją studijuodami galime gauti aukščiausią Viešpaties palaiminimą.

1 giesmė „Kūrimas“, 1 dalis

Pakartotas kiek patikslintas ankstesnis leidimas.

Kietais viršeliais, 8 spalvotos iliustracijos, 544 puslapiai

1 giesmė „Kūrimas“, 2 dalis

Pakartotas kiek patikslintas ankstesnis leidimas.

Kietais viršeliais, 8 spalvotos iliustracijos, 560 puslapių.

2 giesmė „Kosminė apraiška“

kietais viršeliais, 16 spalvotų iliustracijų, 640 puslapių

3 giesmė „Status quo“, 1 dalis

kietais viršeliais, 8 spalvotos iliustracijos, 720 puslapių.

3 giesmė „Status quo“, 2 dalis

kietais viršeliais, 8 spalvotos iliustracijos, 816 puslapių.

4 giesmė „Ketvirtasis kūrimo etapas“, 1 dalis

Kietais viršeliais, 8 spalvotos iliustracijos, 816 puslapių.

4 giesmė „Ketvirtasis kūrimo etapas“, 2 dalis

Kietais viršeliais, 8 spalvotos iliustracijos, 880 puslapių.

5 giesmė „Kūrimo jėgos“

Kietais viršeliais, 8 spalvotos iliustracijos, 889 puslapiai.

Naujas leidinys

7 giesmė „Dievo mokslas”

Kietais viršeliais, 8 spalvotos iliustracijos, 826 puslapiai.

Naujas leidinys

„Akistata su mirtimi“

Knygoje pasakojama nepaprasta istorija apie vieno žmogaus likimą, paimta iš senovės Rytų išminties „Šrimad-Bhagavatam”, kuri parodo, kaip meditacijos ir bhakti-jogos priemonėmis galima įveikti materializmo barjerą, ir išlaikius mirties egzaminą, pasiekti dvasios tobulumą.

Karmos dėsnis sako, kad žmogus atsakingas už savo veiksmus. Mirtis – tai lemtingas momentas, kai pagal šį dėsnį veikiančios nematomos jėgos, mums nežinant, nusprendžia tolesnį mūsų likimą. Šiandien, kai sielos persikūnijimo idėjos susilaukia vis didesnio atgarsio ne tik tarp žmonių, jų žodžiais, patyrusių pomirtinių ar priemirčio išgyvenimų, bet ir plačiuosiuose visuomenės sluoksniuose, „Akistata su mirtimi” suteiks informacijos, kuri tampa žmogui tiesiog gyvybiškai reikalinga.

minkštais viršeliais, 8 spalvotos iliustracijos, 208 puslapiai

„Anapus gimimo ir mirties“

Ar egzistuoja gyvenimas po mirties? Šrila Prabhupada pasakoja apie sielos klajones iš vieno kūno į kitą ir apie tai, kaip ištrūkusi iš gimimo ir mirties rato ji pasiekia aukščiausią buveinę.

minkštais viršeliais, 64 puslapiai

„Atsidavimo nektaras“

„Atsidavimo nektaras” išsamiai paaiškina dvasinio tobulėjimo kelią. Knyga peržengia sausų filosofinių samprotavimų ribas ir atveria skaitytojui lobyną, turtingą dvasinių minčių ir jausmų.

kietais viršeliais, 16 spalvotų iliustracijų, 384 puslapiai

„Dharma, transcendencijos kelias“

Tai pasakojimas apie tikrąją žmogaus prigimtį ir jo svarbiausią pareigą. Knygutės pagrindą sudaro „Šrimad-Bhagavatam“ 1 giesmės 2 skyriaus posmų komentarai ir Šrilos Prabhupados paskaitos, skaitytos pagal šiuos posmus.

Plonais viršeliais, 128 puslapiai.

„Gyvybė kyla iš gyvybės“

Šrila Prabhupada sakydavo, kad nužengė į šį pasaulį dviem tikslais – įrodyti kad Krišna yra Aukščiausiasis Dievo Asmuo ir demaskuoti apsišaukėlius mokslininkus materialistus. Šioje knygoje pateikta 16 pokalbių su Šrila Prabhupada rytinių pasivaikščiojimų metu Ramiojo Vandenyno pakrantėje Los Andžele, kurie atskleidžia ne vienos mokslinės „teorijos“ absurdiškumą ir kaip šiuolaikiniai ideologai materialistai glumina paprastus žmones.

Plonais viršeliais, 144 puslapiai.

„Jogos tobulybė“

Knygoje atsisakoma paviršutiniško požiūrio į savęs pažinimo procesą, supažindinama su autentišku jogos mokymu. Jogos esmė – ne fiziniai pratimai ir pozos, bet nenutrūkstamas meilės ryšys su Aukščiausiuoju.

minkštais viršeliais, 64 puslapiai

„Kelionė į savęs atradimą“

Intriguojančiose esė, paskaitose ir neformaliuose pokalbiuose, kurie sudaro trisdešimt vieną knygos skyrių, autorius atskleidžia, kaip Vedų literatūra ir mantros meditacijos praktika padeda išspręsti asmeninius ir socialinius konfliktus, pasiekti nuolatinės ramybės ir laimės būvį, patenkinti amžinąjį sielos troškimą tobulėti. Knyga parodo kelią į aukštesnio, dvasinio supratimo oazę.

minkštais viršeliais, 8 spalvotos iliustracijos, 288 puslapiai

„Šri Išopanišada“

Parašyta prieš tūkstančius metų senąja sanskrito kalba, „Šri Išopanisada” padeda pažinti aukščiausiąjį protą, valdantį visatą. Knygoje sudėti esmingiausi Vedų mokymai apie asmenybės prigimtį.

minkštais viršeliais, 8 spalvotos iliustracijos, 144 puslapiai

Naujas leidinys

„Pamokymų nektaras“

Glaustas bhakti-jogos (savęs pažinimo mokslo) vadovas. Tiems, kurie ieško atramos amžinose dvasinėse vertybėse, „Pamokymų nektaras” patars, kaip pažinti save ir suvokti egzistavimo šiame pasaulyje prasmę.

minkštais viršeliais, 8 spalvotos iliustracijos, 128 puslapiai

„Tobuli klausimai, tobuli atsakymai“

Gyvenimo prasmės paieškos jauną amerikietį, Taikos korpuso darbuotoją atveda kitapus vandenyno į senovinį miestą vakarų Bengalijoje. Čia, mažoje bambuko trobelėje, šventojoje Majapuro vietovėje, jis susitinka vieną didžiausių šventų Indijos mokytojų, kuris atrodo pajėgs paaiškinti viską, ką tik jis norėjo sužinoti…

minkštais viršeliais, 96 puslapiai

„Viešpaties Čaitanjos mokymas“

Knyga pasakoja apie įstabų Viešpaties Čaitanjos gyvenimą ir supažindina su Jo mokymo teiginiais. Viešpats Čaitanja įvykdė perversmą žmonių sąmonėje ir davė pradžią plačiam teistiniam judėjimui.

kietais viršeliais, 8 spalvotos iliustracijos, 368 puslapiai

Naujas leidinys

Kiti „Bhaktivedanta book trust” leidiniai

Adiradža dasa „Harė Krišna vegetariniai valgiai“

Knyga filosofiškai pagrindžia moralinę ir ekonominę vegetarinės mitybos naudą, praplečia mūsų įprastą požiūrį į kulinariją, leidžia pajusti autentišką senovės Indijos atmosferą. Pateikia per 130 receptų ir išsamų prieskonių aprašymą.

kietais viršeliais, 16 spalvotų iliustracijų, 272 puslapiai. Trečias, pakartotinas leidimas. Lyginant su ankstesniais leidimais – dar geresnė spaudos kokybė, kiekviena knyga supakuota atskirai, naujo dizaino viršelis ir nugarėlė, receptūra patikslinta kad Lietuvos virėjams būtų lengviau suprantama ir naudojama.

Satjaradža das „Slaptingoji Indijos šlovė“

Nuostabaus grožio leidinys – puikus įvadas į senąją Vedų kultūrą, atskleidžiantis didžiausius jos lobynus. Tiks ir smalsuoliui, ir mokslininkui, ir pradedančiajam, ir jau daug skaičiusiam.

Plonais viršeliais, 192 puslapiai su gausybe iliustracijų kiekviename puslapyje.

Satsvarūpa das Gosvamis „Prabhupada“

Ši knyga pasakoja istoriją apie nepaprastą asmenybę ir nepaprastus jos laimėjimus. Ta asmenybė – A. Č. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada: filosofas, mokslininkas, religinis vadovas, šventasis. Didžiausias jo laimėjimas yra revoliucinis amžinosios dvasinės Indijos kultūros perkėlimas į dvidešimto amžiaus Ameriką.

Kietais viršeliais, 8 spalvotos iliustracijos, 368 puslapiai