Arati reiškia pagarbos, sveikinimo ar garbinimo išreiškimas išaukštintai asmenybei. Kadangi labiausiai išaukštintu asmeniu yra Aukščiausiasis Viešpats, tinkamiausia pasiūlyti arati būtent Jam. Arati yra viena iš Dievo garbinimo išraiškų. Arati metu Dievybei siūlomi palankūs daiktai.

Daršanas yra sanskrito žodis, kuris reiškia viziją ar vaizdą ir dažniausiai naudojamas induistų garbinimo kontekste. Jis taip pat gali būti apibrėžiamas kaip pasirodymas ar žvilgsnis. Žmogus gali ieškoti arba gauti daršaną  ir jo metu  gali atsirasti glaudus ryšys tarp Dievybių ir atsidavusio. Galiausiai daršanas gali būti apibūdinamas kaip patirtis, skirta padėti susitelkti ir pažadinti savo dvasingumo jausmą

Arati ir daršanų tvarkaraštis

Laikas Arati Daršano laikas*
4:30 Mangala Arati 4:30  – 5:00
5:00 Tulasi Arati
7:15 Šringara Arati 7:15 – 7:45
8:15 Dhopa Arati 8:00 – 9:00
13:00 Radž Bhoga Arati 13:00 – 13:15
16:10 Vaikalika Arati 16:10 – 16:20
18:00 Gaura Arati 18:00 – 18:30

*Altoriaus užuolaidos yra atviros tik šiuo metu

Paskaitų tvarkaraštis yra reguliariai atnaujinamas Savaitės programoje čia: Savaitės programa

Svečių programos laikas sekmadienį
11:00 Kirtanas;
12:00 Paskaita;
13:30 Arati, kirtanas;
14:00 Sekmadieninės vaišės;

Visos Harė Krišna šventyklos (ISKCON) atlieka misijonierišką veiklą todėl į jas kviečiami visi geros valios žmonės, norintys įgyti dar daugiau žinių apie dvasinį gyvenimą ir tarnystę Dievui, išmokti praktiškai pritaikyti dvasinius tobulėjimo metodus savo gyvenime.

Į šventyklą gali ateiti kiekvienas, tačiau asmenys kurie yra neblaivūs, nešvarūs, su ginklais, nusiteikę piktai, priešiški A.Č. Bhaktivedanta Svami Prabhupados mokymui ar kaip nors kitaip netinkamai besielgiantys į šventyklą neįleidžiami.

Rengti renginius, kabinti skelbimus ir daryti pranešimus šventykloje ir jos teritorijoje galima tik gavus šventyklos administracijos leidimą.