Brahmotsava ir ištagošthi 2024

Kviečiame visus Šri Šri Nitai Gaurasundarai gerą linkinčius, jų draugus ir tarnus į nuostabią Viešpačių Šri Šri Nitai Gaurasundara Brahmotsava, 35erių metų gimtadienio šventę!
Šventė prasidės nuo ankstaus ryto 4:30 Šri Šri Nitai Gaurasundaros šventykloje (Raugyklos g. 23, Vilnius), o nuo 10:00 prasitęs Viešbutyje „Panorama“ (Seinų g. 4, Vilnius).
Šventės programa: abišeka/dievybių maudymas, paskaita, Katha pokalbiai apie dievybių apsireiškimą Vilniuje, kirtanas, spektaklis ir šventinis prasadam.
Po programos viešbutyje 16:00 šventinė harinama ir šventės tęsinys šventykloje Raugyklos gatvėje.
Taip pat norime informuoti, kad gegužės 18tą dieną 10:00 Šri Šri Nitai Gaurasundaros šventykloje planuojamas visos bendruomenės susirinkimas/Ištagošti, planuojama veiklos ataskaita dėl praėjusių metų, planai ir vizija tarnystės viešpačiams Šri Šri Nitai Gaurasundara ateityje, bei galimybė pasisakyti kiekvienam dalyvaujančiam bendruomenės nariui klausimais liečiančiais bendrumenės veiklą (susirinkimo metu taip pat laukia kirtan ir prasadam). Visi atsidavę siejantys savo gyvenimus su tarnyste Šri Šri Nitai Gaurasundarai maloniai kviečiami prisijunkti!