Harinamos – viešas šventų Viešpaties vardų giedojimas

Viešpats Čaitanja

Pilnas Harinamų pavadinimas yra Harinama-sankirtana. Hari reiškia Viešpats, nama reiškia vardas, sudėjus kartu tampa Viešpaties vardas, turima omenyje vardo kartojimas. Sankirtanos reikšmė yra sekanti. San kyla iš žodžio samyak, kuris reiškia pilnas ir Kirtanreiškia šlovinantis arba nusakantis.

Paprastai dainuojama grojant mridangomis (dviejų membranų būgnais) ir karatalais (rankiniais cimbolais). Krišnos šventi vardai turi visas Viešpaties potencijas, visiškai nesiskiria nuo jo paties ir gali pažadinti žmoguje jo dvasinę prigimtį. Mes pamiršome, kad mes esame dvasinės sielos, Krišnos dalelės, ir tai yra priežastis visų mūsų kančių. Kai žmogus miega, jis pamiršta kas jis ištikrųjų yra, sapnuodamas jis gali save klaidingai sutapatinti ir kentėti. Kartodami maha-mantrą mes žadiname save iš klaidingo metrialios būties sapno.

Prieš 500 metų Viešpats Krišna nužengė kaip Šri Čaitanja Mahaprabhu (arba Viešpats Gauranga). Jis priėmė savo atsidavusio padėtį, kad pažadintų visas sąlygotas sielas harinama-sankirtanos dėka. Kartu su savo pasekėjais jis eidavo į gatves ir kartodavo Krišnos vardus, kad žmonių kančios baigtųsi ir jie užsiimtų tikra veikla, dvasine veikla, garbindami ir tarnaudami Aukščiausiajam Viešpačiui.