Gyvūnų žudymas ir karas

Krišna su karvėmis

Karma reiškia veiklą arba bet kokį veiksmą, kuris sukelia atoveikį ir pririša mus prie materialaus pasaulio. Nors ši idėja paprastai siejama su Rytų filosofija, daugelis žmonių Vakaruose taip pat pradeda suprasti, kad karma yra gamtos dėsnis, toks pats neišvengiamas kaip gravitacija. Kiekvieną veiksmą lydi atoveikis. Jei sukeliame skausmą ir kančias kitoms gyvosioms būtybėms, ir patys turėsime kęsti skausmą bei kančias, tiek individualiai, tiek kolektyviai.Mes pjauname tai, ką pasėjome šiame gyvenime ar kituose, nes pati gamta vykdo teisingumą. Niekas negali įveikti karmos dėsnio, išskyrus tuos, kurie žino, kaip jis veikia.Kad suprastume, kaip karma sukelia karą, paimkime pavyzdį iš Vedų. Kartais bambukų tankumyne gaisras kyla dėl medžių kamienų trinties vienas į kitą. Tačiau tikroji gaisro priežastis yra ne medžiai, o vėjas, kuris juos judina. Medžiai tėra įrankiai. Taip pat ir dvi tautos nėra tikrosios tarpusavio trinties kaltininkės. Tikroji priežastis yra karma, kurią sukūrė tariamai nekalti šių tautų piliečiai.Pagal karmos dėsnį kaimynystėje esantis prekybos centras ar dešrainių kioskelis yra labiau susiję su karo grėsme nei kas nors kita. Su baime krūpčiojam nuo minties apie branduolinio karo galimybę, tačiau ramiai toleruojame kasdien vykstančias ne mažiau siaubingas skerdynes daugybėje automatizuotų skerdyklų.Žmogus, valgantis gyvūno mėsą, gali pasakyti: „Aš nieko nenužudžiau“, tačiau kai perkate gražiai supakuotą mėsą prekybos centre, sumokate kažkam kitam, kad nužudytų už jus. Tokiu būdu abu užsitraukiate karminį atoveikį.Ar gali būti kas nors labiau veidmainiška nei žygiuoti demonstracijose už taiką, o po to užsukti į McDonaldą mėsainio arba eiti namo skrudinti kepsnio? Būtent tokį dviveidiškumą pasmerkė Džordžas Bernardas Šo:Mes esame gyvi nužudytų gyvulių kapai
Jie paskersti tik tam, kad patenkintų mūsų liežuvį
Puotaudami niekada nesusimąstome,
Kad galbūt gyvūnai kaip ir žmonės turi teises
Mes meldžiam sekmadieniais,
Kad mūsų kelias būtų nušviestas
Pavargom nuo karo, nebenorim kovoti
Tačiau kemšame į savo pilvą lavonusAhimsa (prievartos atsisakymas) leidžia gyvūno sielai natūraliai evoliucionuoti. Nužudžius gyvūną, jo sielai teks vėl gimti tos pačios rūšies kūne ir išgyventi likusią gyvenimo trukmę.Tie, kas supranta karmos dėsnius, žino, kad taikos neįmanoma pasiekti demonstracijomis ir peticijomis. Padėti gali tik švietimas, atskleidžiantis žmonėms nekaltų gyvūnų žudymo pasekmes, o ką ir kalbėti apie negimusių vaikų žudymą.

Harė Krišna!Dhirašanta dasa Goswami