Puslapio informacija yra rengiama.

Bendruomenės komandos nariai  pašvenčia savo laiką, kad bendruomenės gyvenimas taptų efektyvus. Jie neskirti tam, kad atliktų visus darbus patys, tačiau jų paskirtis yra daugiau palaikyti kiekvieną narį patarėjo vaidmenyje.

Kartu su Išplėstine Taryba, Šventyklos Taryba atsakinga už tai, kad suteiktų strateginį vadovavimą bendruomenei, ypatingai tokiose srityse kaip augimas ir vystymasis. Galų gale Nacionalinės Tarybos komanda rūpinasi dvasiniu gyvenimu ir patarimais visoms Lietuvos Krišnos sąmonės bendruomenėms.

Šventyklos Taryba

Doyal Govinda pr.

Dojal Govinda pr.

Bendruomenės Prezidentas

Šjamananda pr.

Šjamananda pr.

Tarybos sekretorius

Gaura Krišna pr.

Gaura Krišna pr.

Iždininkas

 

Šventyklos išplėstinė Taryba

Jeigu Jūs aptikote gramatinę klaidą, prašom, praneškite mums apie tai pažymėjus klaidingą tekstą ir paspaudys Ctrl+Enter.