Šri Šri Nitai Gaurasundara

Viešpats Čaitanja kartu su atsidavusiais šventė daugybę įvairių švenčių, festivalių. Kiekvienais metais atsidavusieji iš Bengalijos taip troško pakylėti savo sąmonę bendraujant su Viešpačiu, kad pėsčiomis nukakdavo 500 kilometrų į Džaganathą Purį ir dalyvaudavo Rathajatros festivalyje.

Iki šiol tai liko papročiu, kad atsidavusieji iš kitų miestų yra kviečiami į festivalius arba kad jie patys spontaniškai atvyksta į dvasinius festivalius. Tai yra parampara, šia tradicija yra sekama net nuo Viešpaties Čaitanjos laikų.

Sanskritu festivaliai arba šventės vadinami utsava. Ut reiškia pakylėti ir sav reiškia kiekvieną. Taigi utsava reiškia pakylėti kiekvieno sąmonę. Toks yra festivalių tikslas, pakylėti žmogaus transcendentinę sąmonę. Kai švenčiamas labai didelis festivalis, tuomet jis vadinamas maha utsava arba mahotsava.

Vaišnaviškos šventės visų pirma yra skirtos šlovinti Viešpatį, Jį patenkiniti ir maksimaliai paskirti save būtent Jam. Paprastai šiuolaikinės vaišnaviškos šventės susideda iš keleto kanoninių elementų: Viešpaties šlovinimo giesmėmis ir šventais vardais, pasakojimų apie Viešpatį, Jo malonės pagerbimu ragaujant sudvasintą maistą – prasadą. Nuostabiausia, kad tikri vaišnavai tai daro kasdien nors gal būt tai nevisada būna masiškas renginys. Mūsų dvasinis mokytojas A.Č. Bhaktivedanta Swami Prabhupada sakydavo, – jei aš turėčiau pinigų aš kiekvieną dieną rengčiau didelį Harė Krišna festivalį. Skirtingų švenčių metu giesmės, pasakojimai ir prasado pagerbimas dar gali būti ir su kitais šventėjimo elementais, tokiais kaip Dievybių garbinimas, aukojimas, susilaikymas nuo tam tikrų dalykų (pasninkavimas), įvairių ritualų atlikimas, koncertas ar kultūrinė programa, kurioje atliekamas vaidinimas dvasine tematika ir kita. Žodžiu, rengėjai gali turėti daug kūrybinės vaizduotės.

Šiuo metu Lietuvoje jau vyksta nemažai Krišnos Sąmonės švenčių, festivalių ir renginių, ne į visus ir suspėsi, o kai kuriuos rengiame už šventyklos ribų, nes paprasčiausiai nebetelpame. Žemiau pateiksime pagrindines šventes ir kur dažniausiai jos rengiamos:

Gaura Purnima – Viešpaties Čaitanjos Mahaprabhu nužengimas. Vyksta kovo mėnesį, dažniausia šventykloje.

Rama Navami – Viešpaties Ramačandros nužengimas. Vyksta balandžio mėnesį, dažniausia šventykloje.

Nrisimha Čaturdaši – Viešpaties Nrisimhos nužengimas. Vyksta gegužės mėnesį, dažniausia šventykloje.

Nirdžala Pandava Ekadaši – Vyksta birželio mėnesį. Rengiama šventykloje.

Padayatros festivalis – kelionė po Lietuvą, viešai giedant Šventą Vardą. Vyksta maždaug birželio mėnesį.

Ratha Yatra – Visatos Valdovo vežimų šventė. Gali vykti bet kurią vasaros dieną, Gedimino pr.

Pabaltijo Vaišnavų vasaros festivalis – Tarptautinis vaišnavų bendravimo ir įsikvėpimo festivalis, vyksta antroje vasaros pusėje, stovyklavietėje gamtoje.

Balaramos nužengimas – dažniausia šventykloje.

Šri Krišna Džanmaštami – Viešpaties Krišnos nužengimas. Vyksta rugpjūčio pabaigoje arba rugsėjo pradžioje. Dažniausiai šventykloje.

A.Č Bhaktivedanta Svamio Šrilos Prabhupados atėjimas – ISKCON įkūrėjo, ačarjos, dvasinio mokytojo atėjmas.Vyksta iškart po Krišna Džanmaštami, šventykloje.

Radhaštami – Šrimati Radharani nužengimas. Vyksta rugsėjo mėnesį, šventykloje.

Vamana Dvadaši – Vamanadevos nužengimas. Vyksta rugsėjo mėnesį, šventykloje.

Govardhana ir Go pudža – Govardhano kalvos ir karvytės pagarbinimas. Vyksta spalio mėnesį, šventykloje.

A.Č Bhaktivedanta Svamio Šrilos Prabhupados išėjimas – ISKCON įkūrėjo, ačarjos, dvasinio mokytojo atėjmas. Vyksta lapkričio mėnesį, šventykloje.

Gita Džajanti – Bhagavad-gitos papasakojimo diena. Vyksta gruodžio mėnesį, šventykloje atvirų durų diena.

Naujųjų paminėjimas – švenčiama šventykloje.

Pabaltijo Vaišnavų žiemos festivalis – Tarptautinis vaišnavų bendravimo ir įsikvėpimo festivalis, vyksta antroje žiemos pusėje, gamtoje esančioje poilsiavietėje.

Advaita Ačarjos nužengimas – Vyksta sausio, vasario mėnesiais, šventykloje.

Varaha Dvadaši – Viešpaties Varahadevos nužengimas, vyksta vasario mėnesį, šventykloje.

Nitjananda Trajodaši – Viešpaties Nitjanandos nužengimas, vyksta vasario mėnesį, dažniausiai šventykloje.

Taip pat švenčiama:

Ačarjų ir dvasinių mokytojų atėjimo ir išėjimo dienos.

Ekadaši dienos kurių metu pasninkaujama.

Jeigu Jūs aptikote gramatinę klaidą, prašom, praneškite mums apie tai pažymėjus klaidingą tekstą ir paspaudus Ctrl+Enter.