Bendruomenės veiklos gerintinos ar taisytinos vietos

Mieli bhaktai,

Vilniaus Šri Šri Nitai Gaurasundaros bendruomenės taryba kviečia jus pateikti savo pasiūlymus apie šventyklos ir bendruomenės veiklos gerintinas ar taisytinas vietas. Šios gerintinos ar taisytinos vietos gali būti susijusios su 1) veiklos neefektyvumu, nepageidautinais pasikeitimais ar elgesiu; 2) žmogiškais ištekliais, veikla ar tarnyste, finansais; 3) planavimu, informacijos sklaida, įgaliojimais ar atsakomybe; 4) bendruomenės kultūra, vertybėmis, klimatu ar bendravimo stiliumi.

Prašome pateikti savo pasiūlymus apie gerintinas ar taisytinas vietas iki birželio 20 d. Šatakulai d. el. paštu: satakula @ gmail.com arba į Fb mesendžerį. Pateikdami savo pasiūlymus prašome parašyti ar pasiūlymą norite pateikti neatskleidžiant tapatybės. Tokiu atveju nagrinėjant pasiūlymus jūsų anonimiškumas bus išlaikytas.