GBC rezoliucija dėl Ananda Čaitanja das (2021 m. Balandžio 2 d.)

HG Bhakti Svarupa Caitanya Swami

Lietuvos Krišnos sąmonės religinės bendruomenės Nacionalinė Taryba skelbia ISKCON GBC
rezoliuciją dėl Ananda Čaitanja das (buvusio Bhakti Svarūpa Čaitanja Svamio):
GBC rezoliucija dėl Ananda Čaitanja das (2021 m. Balandžio 2 d.)
Kadangi Ananda Čaitanja das, būdamas sanjasiu, ne vieną kartą užsiiminėjo neteisėtais
lytiniais santykiais;
Kadangi Ananda Čaitanja das, neigdamas kaltinimus daug kartų melavo, netgi oficialių
apklausų dėl jo veiksmų tyrimo metu;
Kadangi Ananda Čaitanja das padarė daug įžeidimų asmenims, paskirtiems tirti jo veiksmus;
Kadangi Ananda Čaitanja das pažeidė bandomojo laikotarpio sąlygas, pateiktas GBC
rezoliucijoje (2020 m. 301.06).
NUSPRĘSTA:
Suformuoti du komitetus, kurie stebės Ananda Čaitanja das ateityje.
Pirmasis komitetas – tarptautinis. Jo sudėtyje bus JŠ Bhakti Vigjana Maharadža, JŠ Bhakti
Čaitanja Maharadža, JK Čaitanja Čandra Čaran Prabhu ir JK Ačjutatma Prabhu. Šis komitetas
stebės Ananda Čaitanja das elgesį ir GBC sprendimo bei su juo susijusių apribojimų
laikymąsi.
Antrasis komitetas – vietinis. Jis bus sudarytas iš Lietuvos nacionalinės vadovybės, kuriai
pirmininkauja Dhruvananda das. Šis komitetas stebės Ananda Čaitanja das tarnystes ir GBC
rezoliucijos laikymąsi Lietuvoje.
Ananda Čaitanja das, dvejus metus nuo šios rezoliucijos paskelbimo, Lietuvoje bus
prižiūrimas vietos vadovybės. Jiems vadovaujant ir prižiūrint, jis bus skatinamas tarnauti bet
kokiais, jų nuomone, tam tinkamais būdais. Per ateinančius dvejus metus nuo šio nutarimo
priėmimo dienos, Ananda Čaitanjai das Lietuvoje nebus leidžiama skaityti paskaitas nei
asmeniškai, nei internetu, ar vesti kirtanus jokioje ISKCON šventykloje, ISKCON centre ir
(arba) su ISKCON susijusiose organizacijose ir (arba) kongregacijose Lietuvoje.
Ananda Čaitanja das bus skatinamas pasitarnauti vyresniems bhaktams visame pasaulyje,
neviešose vietose, pavyzdžiui, versti jų paskaitas (ne tiesioginėse transliacijose).
Lietuvos vadovybė tarptautiniam komitetui teiks pusmetinę ataskaitą ir rekomendacijas,
susijusias su Ananda Čaitanja das.
Po dvejų metų, įsigaliojant nuo šios rezoliucijos, tarptautiniai ir vietos komitetai spręs, kokie
apribojimai Lietuvoje bus toliau taikomi Ananda Čaitanjai das.
Rekomenduojama, kad vietiniai vadovai apsvarstytų galimybę pasiūlyti Ananda Čaitanjai das
kvalifikuotą pagalbą (obtaining professional counseling to help Ananda Caitanya das).
GBC rezoliucija (2020 m. 301.06), kurioje kalbėta apie galimybę sugrąžinti ateityje Ananda
Čaitanja das sanjasio titulą, yra panaikinama.

Už Lietuvos ribų Ananda Čaitanja das neapibrėžtam laikotarpiui nuo šios rezoliucijos
paskelbimo neleidžiama skaityti paskaitų, vesti kirtanus, tiek gyvai tiek internetu, ar užimti
vadovaujančias pareigas bet kurioje ISKCON šventykloje, ISKCON centre ir (arba) su ISKCON
susijusiose organizacijose ir (arba) kongregacijose visame pasaulyje.
Tarptautinis komitetas, praėjus 3 metams nuo šios rezoliucijos dienos, gali pateikti prašymą
GBC pakeisti arba panaikinti šios rezoliucijos sąlygas.
Ananda Čaitanja das dėvimi vaišnaviški drabužiai (dhoti, kurta) neturi būti šafrano spalvos.
Bet kokie Ananda Čaitanja das pažeidimai dėl bet kurio, ar visų aukščiau išvardytų
apribojimų gali sąlygoti papildomas drausmines priemones.
_______________________________________________________________________
Lietuvos Krišnos sąmonės religinės bendruomenės Nacionalinė Taryba, priimdama GBC
rezoliuciją, papildo jos nuostatas sekančiais teiginiais:
– minėtų dvejų metų laikotarpiu Ananda Čaitanja das neturės jokių viešų pareigų ir tarnysčių
Lietuvos ISKCON šventyklose, centruose, kongregacijose ar kitaip su ISKCON susijusiose
organizacijose, įskaitant paskaitų skaitymą, kirtanų vedimą, ar vertėjavimo paslaugas.
– darbo grupę, kuri stebės Ananda Čaitanja das elgseną, sudarys: JŠ Ananda Vardhana
Svamis, Višvavasu Prabhu, Dhruvananda Prabhu ir Anuttama Čaitanja Prabhu.