„Bhagavad-gītos“ dvasia

Krišna su karvėmis

Indijoje, šventoje Šri Ranga-kšetra vietovėje, atsidavęs brahmanas kasdien lankydavosi Viešpaties Višnu šventykloje ir atmintinai deklamuodavo visą „Bhagavad-gītą“. Deja, ne visus sanskrito žodžius jis galėjo ištarti teisingai, todėl šventykloje besisukiojantys mokslinčiai nepraleisdavo progos iš jo pasišaipyti. Tačiau brahmanui, panirusiam į nuoširdų „Bhagavad-gītos“ skaitymą ir apimtam per kraštus besiliejančios dvasinės palaimos, žmonių apkalbos nė trupučio nerūpėjo.

Viešpats Čaitanja, keliaudamas po Pietų Indiją, sutiko šį brahmaną ir paklausė: „Iš kur tavyje tiek meilės ekstazės? Kuri „Bhagavad-gītos“ dalis suteikia tau šią transcendentinę palaimą?“

Brahmanas atsakė: „Mano Viešpatie, aš nesu labai mokytas, todėl nesuprantu sanskrito žodžių.“

Tada Viešpats Čaitanja paklausė, kodėl šis verkia deklamuodamas sanskrito posmus. Ir brahmanas atsakė: „Kiekvieną kartą, kai sėdu deklamuoti Gītą, mano širdyje apsireiškia Viešpats Krišna kaip Partha-sarathi (Ardžiunos vežimo važnyčiotojas). Kai galvoju, kad Viešpats šioje formoje tarnauja Savo atsidavusiajam, negaliu sulaikyti ašarų.“

Išgirdęs šiuos žodžius Viešpats apkabino brahmaną ir pasakė, jog šis pasiekė Gītos deklamavimo tobulumą.

Ši istorija moko, kad „Bhagavad-gītos“ neįmanoma išstudijuoti pasitelkus materialų intelektą. Gitos išmintis gaunama per dvasinių mokytojų ir mokinių seką. Kitaip Gītą studijuoti beprasmiška.

Skaitytojų atsiliepimai

Esu labai dėkingas mokytojui už jo savaitės išmintį, Tai man tiesiog tinka. Gal nesugebėsiu raidėmis išreikšti savo jausmų, bet nuoširdžiai lenkiuosi mokytojui.
Andrius, Lietuva

 

Harė Krišna!

Dhirašanta dasa Goswami

Laukiame jūsų pastabų ir atsiliepimų. Juos siųsdami nepamirškite nurodyti savo vardo ir iš kur esate. jolanark@yahoo.com

 

Norėdami prisiregistruoti prie „Savaitės išminties“ ar „Bhagavad-gitos kurso“ apsilankykite internetinėje svetainėje www.dhirasantagoswami.com

Jeigu Jūs aptikote gramatinę klaidą, prašom, praneškite mums apie tai pažymėjus klaidingą tekstą ir paspaudus Ctrl+Enter.