Brangūs atsidavusieji, mus paliko iškilus vaišnavas – Bhakti Šaran Šanta Gosvamis

Bhakti Sharan goswami

Harė Krišna.

JŠ Bhakti Šaran Šanta Gosvami Maharadžas š.m. kovo 27 d. paliko kūną. Visų bhaktų prašome skirti savo maldas prisimenanant ir pašlovinant šį iškilų vaišnavą.

Kovo 28 d. Kėdainių krematoriume bus atsisveikinimo kirtanas ir 16 val prasidės kremavimo procedūra. Po atsisveikinimo krematoriume NewGovardhano bendruomenės Pajieslyje bhaktai nuoširdžiai kviečia visus atsidavusius sugrįžti į Pajieslį, kur tęsis kirtanas ir po to bus vaišės.

 

Senų laikų Maharadžo nuotraukos čia.