Iš “Prabhupada Lilamritos” psl. 141, 149

„Ieškomi – visų tautybių kandidatai mokytis tapti tikrais Brahmanais Bhagavad Gitos mokymų pamokslavimui praktiniais tikslais visame pasaulyje. Tinkamiems kandidatams bus suteiktas nemokamas apgyvendinimas ir patogumai. Kreiptis: A. C. Bhaktivedanta, Atsidavusiųjų lygos įkūrėjas ir ministras, Bharati Bhavan, P.O. Džansis (U.P.)“ – Abhay Charan De
**********
Oficialiam lygos užregistravimui Laknau mieste Abhajui buvo reikalingas lygos narių pasirašytas „Asociacijos memorandumas“. Šiame dokumente, kuris turėjo įvardyti bendrijos tikslus, Abhajus išreiškė tęstinės savo dvasinio mokytojo misijos viziją. Kaip ir jo dvasiniai broliai, po Gaudija Mathos susiskaldymo sukūrę naujas mathas, Abhajus formavo naują Gaudija sampradajos šaką, vadinsiamą „Atsidavusiųjų lyga“. Jis nereiškė nuosavybės teisių vos į kelis pastatus; jis kūrė Krišnos sąmoningą bendriją, kuri išaugs į pasaulinį judėjimą. Jo ketinimai akivaizdžiai nebuvo siauri, bet nukreipti link „dvasiniam tobulėjimui skirtų centrų visame pasaulyje“ kūrimo. Abhajus rašė: „Viešpats Čaitanja … atskleidė transcendentinį artėjimo prie ABSOLIUTAUS DIEVO procesą, ir [Jo] mokymuose pagal blaiviai mąstančio žmogaus protą ir civilizuotą pasaulį niekas neatrodo absurdiška.“ Išvardydamas lygos tikslus, jis įtraukė centrų atidarymą visose pasaulio dalyse, tokiu būdu įsteigdamas lygą kaip „Tarptautinę organizaciją, skirtą dvasiniam tobulėjimui per švietimą ir kultūrą, sutelkiančią narius iš visų tautų, tikėjimų ir luomų.“ Lyga viešins literatūrą įvairiomis kalbomis ir spausdins mėnesinį žurnalą ‚Back to Godhead‘. (Śrīla Prabhupāda-līlāmṛta, Satsvarūpa Dāsa Gosvāmī, antrasis ir išplėstas leidimas, I tomas, VII skyrius – Džansis – Atsidavusiųjų lyga, psl. 141, 149. Iš anglų k. vertė Adomas Petrikas).