Kali juga

Krišna su karvėmis
Vedos išpranašavo gerąsias ir blogąsias mūsų epochos puses. Kali juga prasidėjo prieš penkis tūkstantmečius ir tęsis dar 427 000 metų.

Dėl galingos Kali amžiaus įtakos kas dieną mažės religingumas, teisingumas, švara, pakantumas, maloningumas, gyvenimo trukmė, fizinė jėga ir atmintis.

Kali jugoje apie žmogaus kilmę, elgesį ir savybes bus sprendžiama pagal tai, kiek jis turi turto. Valdžia ir įtaka nulems įstatymus bei teisingumą.

Vyrai ir moterys gyvens drauge tik dėl išorinio susižavėjimo, o verslo sėkmė priklausys nuo apgavysčių. Moteriškumas ir vyriškumas bus vertinami pagal įgudimą sekso reikaluose, ir žmogų laikys brahmanu vien todėl, kad jis nešioja šventą virvelę.

Žmonės taps neįžvalgūs, rajūs ir nuskurdę. Moterys praras skaistumą ir nevaržomai keliaus nuo vieno vyro pas kitą.

Asmenybės dvasingumas bus vertinamas tik pagal išorinius simbolius, ir tuo pačiu pagrindu žmonės keis vieną dvasinį rangą kitu. Jei žmogus nesugebės gerai apsirūpinti, jo padorumas atrodys abejotinas, o tas, kuris mikliai žongliruos žodžiais, bus laikomas išsilavinusiu mokslininku.

Šventą vietą žmonės laikys ne daugiau nei vandens telkiniu tolimoj šaly, o grožis, jų nuomone, priklausys nuo šukuosenos.

Tą, kuris neturės pinigų, laikys nedoru, o veidmainystę – dorybe. Vedybos taps paprasčiausiu žodiniu susitarimu, ir žmonės galvos, kad gali pasirodyti viešumoje vien tik dėl to, kad yra nusiprausę.

Gyvenimo tikslu taps pilnas pilvas, įžūlų laikys teisingu, o religijos principais seks tiks dėl reputacijos.

Brahmačariai nesugebės vykdyti savo įžadų, šeimyniniai žmonės taps elgetomis, vanaprasthos gyvens kaimuose, o sanjasiai godžiai sieks turto.

Žemę užtvindys sugedę žmonės, todėl politinę valdžią įgis tas visuomenės skyrius, kuris bus stipriausias.

Godūs ir negailestingi valdovai elgsis ne geriau nei paprasčiausi vagys. Pavaldiniai, praradę per juos savo žmonas bei nuosavybę, bėgs į kalnus ir miškus.

Badas ir pernelyg išpūsti mokesčiai privers žmones gelbėtis valgant lapus, šaknis, mėsą, laukinių bičių medų, vaisius, gėles ir sėklas. O sausros visiškai sužlugdys jų gyvenimą.

Piliečiai žiauriai kentės nuo šalčio, vėjo, kaitros, lietaus ir sniego. Be to juos dar kamuos kivirčai, alkis, troškulys, ligos ir didžiulis nerimas. Žmonių gyvenimo trukmė Kali jugoje tesieks penkiasdešimt metų.

Kali amžiaus pabaigoje visų padarų kūnai bus smarkiai sumažėję. Kone visi karaliai bus vagišiai, žmonės vogs, meluos ir be jokio reikalo smurtaus. Šeimyniniai ryšiai apsiribos tiesioginiais vedybiniais saitais. Debesys bus pilni žaibų, namuose nebeliks nei pagarbos, nei pamaldumo, ir visos žmogiškos būtybės bus tarsi asilai.

Geroji šio amžiaus ypatybė

12.3.51
kaler dosa-nidhe rajan asti hy eko mahan gunah
kirtanad eva krsnasya mukta-sangah param vrajet

Nors Kali juga – tai ydų vandenynas, vis tik jai būdinga viena gera savybė. Paprasčiausiai giedant Harė Krišna mantrą bus galima išsivaduoti iš materialios vergijos ir pakilti į transcendentinę karalystę.

12.3.52
krte yad dhyayato visnum tretayam yajato makhaih
dvapare paricaryayam kalau tad dhari-kirtanat

Rezultatai, kuriuos Satja jugoje buvo galima pelnyti medituojant į Višnu, Treta jugoje – atliekant aukojimus, o Dvapara jugoje tarnaujant Viešpaties lotoso pėdoms, Kali jugoje bus pasiekiami paprasčiausiai giedant Harė Krišna mantrą.

CC Adi 17.22
kali-kale nama-rupe krsna-avatara nama haite haya sarva-jagat-nistara

Šiame Kali amžiuje šventas Viešpaties vardas, Harė Krišna maha-mantra, yra Viešpaties Krišnos įsikūnijimas. Paprasčiausiai giedodamas šventą vardą žmogus tiesiogiai bendrauja su Viešpačiu. Bet kas, kuris tai daro, tikrai yra išvaduotas.

Padėkos
Šie faktai iš tikrųjų gąsdina, bet vis dėlto tai tiesa, nes mes, dabartinė karta, savo akimis matome, kaip visa tai vyksta. Dėkoju, kad dalinatės šia pamokančia išmintimi. Harė Krišna
Džėjus

Harė Krišna!
Dhirašanta dasa Goswami

Pakomentuok pirmas!

Palikti komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus paviešintas.


*