Prabhupada Lilamrita, pp 165,181

Turiu būdą grįžimui atgal pas Dievą vos paliksiu savo materialų kūną, ir tam, kad su savimi pasiimčiau visus šio pasaulio vyrus ir moteris, pradėjau laikraštį „Back to Godhead“, kaip vieną iš priemonių tam tikslui pasiekti. Prašau, nepagalvokite, jog esu kažkoks stebukladarys ar pamišėlis, kuomet sakau, jog palikęs šį materialų kūną grįšiu „Atgal pas Dievą“! Tai išties yra įmanoma kiekvienam iš mūsų. – Iš laiško Indijos prezidentui, Ponui Radžendra Prasadui.
***************************************
Abhajus, reaguodamas į ‚Back to Godhead‘ platinimo metu sutiktą pasipriešinimą (tiek išauklėtą, tiek nemandagų), parašė kovo 16 dienos leidimui straipsnį ‚NĖRA LAIKO, Chroniška visų žmonių liga“.
„Kuomet priėję prie džentelmenų paprašome jų pradėti skaityti ‚Back to Godhead‘, kartais išgirstame atsakymą „NĖRA LAIKO“.
Jie sako, kad yra per daug užsiėmę uždirbinėdami pinigus tam, kad išlaikytų savo kūną ir sielą kartu. Bet paklausti, ką jie turi galvoje sakydami ‚Siela‘, jie neturi, ką pasakyti.
Dr. Meghnath Saha, didis mokslininkas, energingai vyko į planavimo Komisijos susitikimą. Deja, kelyje važiuodamas mašina jis mirė ir negalėjo paprašyti Mirties palaukti, nes tuo metu jis ‚neturėjo laiko‘.
Dr. Ansari, didis Kongreso vadovas, mirdamas pakeliui namo važiuojančiame traukinyje, sakė, kad jis, kaip ir dauguma jo šeimos narių, buvo medikas, tačiau Mirtis yra tokia žiauri, kad jis mirė be jokio medicininio aptarnavimo.
Taigi, Mirtis Bhagavad Gitoje apibūdinta kaip … nenuilstanti. Mirtis laukia kiekvieno, mąstančio, kad jis nemirs. Gyvenimas po mirties yra. Užimtas žmogus turėtų stengtis suvokti, kur jis keliaus. Šis gyvenimas yra vos taškelis jo ilgoje viešnagėje ir sveikai mąstančiai asmenybei nederėtų jaudintis vien dėl taškelio. Niekas nesako, kad kūną reikia apleisti – bet kiekvienas iš Bhagavad Gitos turėtų žinoti, jog kūnas tėra paviršinis apdaras, o ‚Siela‘ yra tikras asmuo, kuris apsivelka tą apdarą. Taigi, jei prižiūrėsime vien drabužį, visiškai pamiršdami rūpestį tikruoju asmeniu – tai yra grynas kvailumas ir laiko švaistymas.
(Śrīla Prabhupāda-līlāmṛta, Satsvarūpa Dāsa Gosvāmī, antrasis ir išplėstas leidimas, I tomas, VIII skyrius – Niu Delis – Vienišas šauksmas tyruose, psl. 165, 181. Iš anglų k. vertė Adomas Petrikas).