Prabhupada Lilamrita, pp 189,200

Kartą sėdėjau vienas Vrindavane, rašiau. Mano Dievo brolis primygtinai reikalavo: „Bhaktivedanta Prabhu, turi tai padaryti. Nepriėmęs atsižadėjusiojo statuso, niekas negali tapti pamokslautojas.“ Jis atkakliai to laikėsi. Ne jis laikėsi; iš tiesų tai buvo mano dvasinio mokytojo nurodymas. Jis norėjo, kad aš tapčiau pamokslautojas, taigi per šį Dievo brolį jis mane vertė: „Sutik“. Galiausiai, prieš savo valią, aš sutikau. – Šrila Prabhupada.
**********
Po dvyliktojo nuoseklaus dvisavaitinio leidimo, 1956 metų lapkričio 20 dienos numerio, Abhajaus lėšos išseko. Iškėlęs aukštyn rankas ponas Džain sakė negalįs spausdinti vien dėl draugystės. Abhajus grįžo į Vrindavaną, kur leido laiką rašydamas, bet neturėdamas konkretaus plano spausdinimui.
Tokios pasekmės kilo dėl žmonių apatijos Krišnos sąmonei – mat jie neturėjo „laiko“ – taigi ‚Back to Godhead‘ leidyba buvo finansinė nesėkmė. Tam tikri Indijos asketai buvo šlovinami ir turėjo žmonėms didelę įtaką, bet Abhajus nebuvo jų gretose. Žinoma, bekompromisinis pamokslavimas, išmoktas iš dvasinio mokytojo, vadinamoji „kapojimo technika“, kuria jis atvirai kritikavo viešai gerbiamus politikus ir šventus žmones, vargu bau būtų jam užtikrinęs prielankumą ir užtarimą. „Nemeilikauk“, sakydavo Bhaktisidhanta Sarasvatis. „Kalbėk tiesą. Jei Krišna bus patenkintas, sėkmė aplankys ir tave. Pinigai ateis.“ Abhajus tvirtai tuo tikėjo.
Tai buvo jo išskirtinė vertybė – tikėjimas savo dvasiniu mokytoju. Jis buvo užtikrintas, jog sekdamas Šrila Bhaktisidhanta Sarasvačiu, jis sulauks tiek jo, tiek Viešpaties Čaitanjos palaiminimų. Per pastaruosius dvejus metus, pasinaudodamas kiekviena pasitaikiusia galimybe, jis išliko vienakryptiškas, susitelkęs ties Bhaktisidhantos Sarasvačio nurodymu. Jis buvo ramus. Anksčiau ar vėliau jis įgys tvirtą paramą, suras palankius klausytojus, nuoširdžios asmenybės prie jo prisijungs.
(Śrīla Prabhupāda-līlāmṛta, Satsvarūpa Dāsa Gosvāmī, antrasis ir išplėstas leidimas, I tomas, IX skyrius – Vrindavano gyventojas, psl. 189, 200. Iš anglų k. vertė Adomas Petrikas).