Krišna su karvėmis
Išminties istorijos

Mirties valdovo Jamaradžos laiškai

Mažame miestelyje, Jamunos upės pakrantėje, gyveno žmogelis, vardu Amrita. Niekas nedrumstė jo ramybės, išskyrus baimę mirti. Vieną dieną jam šovė išganinga mintis – galbūt susidraugavus su Jamaradža pavyktų išvengti mirties. Taigi, Amrita ėmėsi askezių ir […]

Krišna su karvėmis
Išminties istorijos

Mirties menas arba Menas mirti Varnašrama Dharma

Per amžius egzistuojančioje Vedų socialinėje sistemoje, žmogaus gyvenimas yra skirstomas į keturis etapus: Brahmačarija: Šis etapas apima periodą nuo vaiko gimimo iki vedybų ar studijų baigimo. Barhmačarija reiškia visišką celibatą iki tol, kol žmogus mokosi. […]