Krišna su karvėmis
Išminties istorijos

Brangūs puodeliai ar tyras vanduo

Būrelis suaugusių dirbančiųjų susiruošė kartu aplankyti savo seną universiteto dėstytoją. Šis labai apsidžiaugė juos pamatęs. Netrukus pokalbis pakrypo į nusiskundimus dėl streso darbe ir gyvenime. Dėstytojas tik šyptelėjo ir nuėjo virtuvėn atsinešti įvairių puodelių – […]

Krišna su karvėmis
Išminties istorijos

Piemenėlis

Sykį viename kaimelyje kartu su savo mama gyveno mažas berniukas, vardu Gopalas. Jo mama buvo našlė. Kai jam suėjo penkeri, mama išsiuntė jį į mokyklą. Kelias į mokyklą vinguriavo per miškus ir atrodė be galo […]

Sarasas
Šventyklos gyvenimas

TT susirinkime 2018.08.11 aptarti klausimai

Ar TT susirinkimai pasiekia savo tikslą? Pažymėta, kad Tarnų Taryba įprastai gerai jaučiasi susirinkimo pradžioje, tai dar ryškiau jo pabaigoje. Tai panašu į grupinę terapiją, kur galima išsikalbėti, būti išklausytais, laikomasi PPP taisyklės, bet panašu, […]

krishna-with-cows
Išminties istorijos

Atkartotos savybės

Sykį gyveno karalius, kuris labai žavėjosi menu. Jis rėmė visus savo šalies menininkus ir dovanojo jiems vertingas dovanas. Vieną dieną pas karalių atvyko dailininkas ir pareiškė: „O karaliau! Duok man tuščią sieną savo rūmuose ir […]

krishna-with-cows
Išminties istorijos

Fleita grojantis Krišna

Ustadas Bismilahas Khanas, grojimo šahnajumi maestro, asmeniškai susidūrė su Krišna, nors ir buvo musulmonas. Legendinis Ustadas nepaprastai gerbė Krišną, ir tai galėjo paskatinti maloningąjį Viešpatį pasirodyti jam Savo asmeniniu pavidalu. Sykį Ustadas Bismilahas Khanas keliavo […]

krishna-with-cows
Išminties istorijos

Tikėjimas

Ateistiškas filosofijos profesorius kalba savo studentams apie problemas, kurias mokslui kelia Dievas, Visagalis. Jis paprašo vieną iš naujokų atsistoti ir …… Profesorius: Taigi, jūs tikite Dievu? Studentas: Absoliučiai, pone. Profesorius: Ar Dievas geras? Studentas: Žinoma. Profesorius: Ar Dievas Visagalis? Studentas: Taip. […]

spauda
Šventyklos gyvenimas

Medija apie mus

Apie mus kalba, rašo, mus rodo, mumis džiaugiasi ir didžiuojasi. Dalinamės informacija apie Krišnos sąmonės bendruomenės veiklą, skelbiamą įvairiuose žiniasklaidos portaluose. 2018 m. Vilniaus kolegijoje – dvasinės praktikos Pasigrožėkite: vilniečius džiugino spalvingas Indijos kultūros festivalis […]