Įėjimas į dvasinį pasaulį

Krišna su karvėmis
Vienas asmuo skambina tarpvisatiniu telefonu į „Goloka Vrindavaną“, Krišnos skambučių priėmimo centrą. Atsakingas darbuotojas pakelia ragelį ir prasideda pokalbis.

Asmuo: Harė Krišna!

Darbuotojas:Harė Krišna! Kuo galiu padėti, pone?

Asmuo: Ketinu patvirtinti įėjimą į „Goloka Vrindavaną“, bet norėčiau sužinoti detales.

Darbuotojas: Kokias būtent detales, pone? Prašau išvardinkite vieną po kitos.

Asmuo: Ko reikalaujama iš norinčiojo patekti?

Darbuotojas: Tyro atsidavimo.

Asmuo: Tyro atsidavimo? Ką tai reiškia?

Darbuotojas: Pone, yra trys tyro atsidavimo rūšys. Pirmoji rūšis – tai nitja-sidhos, utama-adhikari atsidavusieji, esantys premos lygmenyje. Net iki bhavos lygmens yra galimybė nupulti, bet tai neįmanoma pasiekus premą.

Antro tipo tyri atsidavusieji viena koja stovi dvasiniame pasaulyje, o kita – materialiame. Jie yra bhavos lygmenyje ir gali kristi iš savo padėties, jei bus neatsargūs ar patirs nesėkmę.

Trečiojo tipo tyri atsidavusieji abiem kojomis stovi materialiame pasaulyje, bet jų žvilgsnis tvirtai sukoncentruotas į dvasinį pasaulį. Jų ryžtas ir pastangos užtikrina, kad tol, kol jie nenukreipia dėmesio nuo šito tikslo, jie taip pat yra tyri atsidavę.

Asmuo: Kiek reikia investuoti norint nusipirkti namą Goloka Vrindavanoje?

Darbuotojas: Pone, kaina, kurią reikia sumokėti už namą Goloka Vrindavanoje, yra „Tyras atsidavimas“. Investuokite į atsidavimą tiek, kiek tik galite. Jūsų materialiame pasaulyje viskas yra pelninga arba nuostolinga, bet bhakti niekada nebūna nuostolinga – ji visada duoda pelną ir tik pelną. Taigi investuokite kiek įmanoma daugiau į bhakti.

Asmuo: Gerai. Aš tai padarysiu, bet kas bus mano vadovas šioje investicijoje? Gal galėtumėte atsiųsti kurį nors savo darbuotoją, su kuriuo galėčiau pasikonsultuoti savo namuose?

Darbuotojas: Žinoma, pone. Jūsų materialiame pasaulyje yra daugybė autoritetingų dvasinių mokytojų, tokių kaip Šrila Prabhupada, arba jų knygos, kurios pateikia reikiamas žinias. Jie gali padėti jums šiame procese ir šiuose projektuose. Rekomenduotume jums surasti mokinių seką, ją dar galima pavadinti tęstine mokytojų seka, ir tęsti veiklą drauge su jos atstovais.

Asmuo: Aha, supratau. Pamėginsiu tokią surasti. Dar vienas klausimas. Gal turite kokį nors lengvai įgyvendinamą šios investicijos planą?

Darbuotojas: Be abejo turime, pone. Prašome jus giedoti atliekant savo veiklą. Tokiu atveju labai daug investuosite į savo įėjimo į dvasinį pasaulį patvirtinimą.

Asmuo: Ar turiu įmokėti kokią nors pradinę įmoką?

Darbuotojas: Taip, pone. Jus turite paklusti Krišnai ir turite būti labai paprastas ir nuolankus. Nes tik būdamas paklusnus ir nuolankus galėsite daug investuoti.

Asmuo: Gal turite kokį nors žinyną ar pagalbinį lankstinuką šiam projektui?

Darbuotojas: Aišku, pone. Visas detales sužinosite įsigijęs „Bhagavad-gitą“ arba „Šrimad Bhagavatam“.

Asmuo: O, puiku! Visada domėjausi, kokia yra „Goloka Vrindavanos“ perspektyvinė saugumo strategija?

Darbuotojas: Nėra jokio reikalo nerimauti. Tai labai paprasta. Jei investuosite čia, garantuojame nesuskaičiuojamą amžiną pelną. Niekas neleis jums grįžti į šitą materialų pasaulį.

Asmuo: Nuostabu. Esu pritrenktas, kad investavus vien tik bhakti galima sugrįžti namo į dvasinį pasaulį ir užsitikrinti ten amžiną gyvenimą.

Darbuotojas: Taip, tai nuostabu ir tai tikra tiesa.

Asmuo: Norėčiau pasikalbėti su jūsų viršininku „Krišna“. Prašau, duokite Jo kontaktinę informaciją.

Darbuotojas: Pone, prašau, užsirašykite.

Asmuo: Taip, rašau. Sakykite.

Darbuotojas: Surinkite Harė Krišna maha-mantrą savo širdyje, po to paspauskite 1 – atsiduokite, tada paspauskite 2 – tapkite nuolankus, ir galiausiai 3 – prisijunkite prie Supersielos savo širdyje.

Asmuo: Stebuklinga! Taip paprasta!

Darbuotojas: Taip, pone. Mes jau pasirūpinome vietinėmis linijomis, kurios pasiekia kiekvieną. Gaila, niekas jomis nesinaudoja. Šiaip ar taip, ši tarpvisatinė linija jums brangoka, taigi galite skambinti per savo vietinę širdį. Užuot kalbėję su mumis, galite tiesiogiai pasikalbėti su mūsų viršininku „Krišna Aukščiausiuoju“.

Asmuo: O, nuoširdžiai dėkoju. Ar galiu dar paklausti?

Darbuotojas: Žinoma, pone.

Asmuo: Ar yra daugiau projektų, kurie galėtų padėti atliekant bhakti?

Darbuotojas: Taip, pone. Dar galite panaudoti „Ekadaši programą“. Tereikia Ekadaši dienomis pasninkauti ir stengtis investuoti daugiau bhakti. Taip būsite arčiau mūsų viršininko. Kai mūsų viršininkas bus su jumis, niekas nebegalės sutrukdyti jums žengti į Goloka Vrindavaną.

Asmuo: Bet pasninkauti per ekadaši atrodo sunkoka. Ar gali man kas nors padėti?

Darbuotojas: Aišku, pone. Duokite įžadą pasninkauti per ekadaši, tuomet Krišna niekada neleis jums blogai jaustis ir padės išlaikyti savo įžadą. Mes labai puikiai rūpinamės savo klientais atsidavusiais. Būkite ramus.

Asmuo: Ačiū. Dabar pasikalbėsiu su jūsų viršininku. Paskambinsiu vietine savo širdies linija. Dėkoju, vyruti.

Darbuotojas: Jokių problemų, kreipkitės bet kada. Mes visada džiaugsimės galėdami jums pasitarnauti. Tegu Krišna jus palaimina puikiu namu Goloka Vrindavanoje.

Tada pasigirdo švelni melodinga giesmė:

Harė Krišna Harė Krišna, Krišna Krišna Harė Harė.
Harė Rama Harė Rama, Rama Rama Harė Harė.


Harė Krišna!
Dhirašanta dasa Goswami

Jeigu Jūs aptikote gramatinę klaidą, prašom, praneškite mums apie tai pažymėjus klaidingą tekstą ir paspaudus Ctrl+Enter.

Pakomentuok pirmas!

Palikti komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus paviešintas.


*