Sielos gydytojas

Krišna su karvėmis
Tarsi kylanti saulė, kuri pateka rytuose ir keliauja į vakarus,
Pasirodė švytintis pasiuntinys, paklusęs savo mokytojo prašymui
Jokia žvaigždė neužgoš vėsinančių mėnulio spindulių
Viso labo tamsioji naktie, tavo laikas baigėsi

O sielos gydytojau, o proto valdove
Tavo neįkainojamas palaiminimas toks retas
Tačiau tik Tavo dėka viskas tampa lengvai suprantama
Tavo geranoriškumas neturi ribų, Tavo malonė nevengia nė vienos šalies
Tave pralenkia tiktai Tavo transcendentinė šlovė
Demoniški valdovai suvirpa išgirdę Tavo vardą

Džiūgaukite sąlygotos sielos, šokinėkite aukštyn ligi dangaus
Šri Mahaprabhu vandenynas atrastas ir atgabentas čia
Tas, kurį Jis pasirinko, Jo džiaugsmas ir meilė, išpildė pranašystę
Durys į laisvės sodą nuo šiol visiems plačiai atvertos

O sielos gydytojau, o proto valdove
Tavo neįkainojamas palaiminimas toks retas
Tačiau tik Tavo dėka viskas tampa lengvai suprantama
Tavo geranoriškumas neturi ribų, Tavo malonė nevengia nė vienos šalies
Tave pralenkti gali tiktai Tavo transcendentinė šlovė
Demoniški valdovai suvirpa išgirdę Tavo vardą

Šis pasaulis taip ilgai liepsnojo nesulaukdamas paguodos
Daugelis troško įveikti blogį ir numalšinti sielvartą, bet nežinojo kaip
Tačiau dabar dieviška malonė liesis ir daugelis bus išgelbėti
Jo mistinės galios suteiks tai, ko taip trokšta mūsų sielos.

O sielos gydytojau, o proto valdove
Tavo neįkainojamas palaiminimas toks retas
Tačiau tik Tavo dėka viskas tampa lengvai suprantama
Tavo geranoriškumas neturi ribų, Tavo malonė nevengia nė vienos šalies
Tave pralenkti gali tiktai Tavo transcendentinė šlovė
Demoniški valdovai suvirpa išgirdę Tavo vardą

Skaitytojų atsiliepimai
Dėkoju už tai, kad tęsiate šią kassavaitinių rašinių tarnystę. Skaitydamas bet kurį Jūsų rašinį visada patiriu ypatingą malonumą ir įkvėpimą! Eilėraštis „Lenktynės“ labai puikus ir padrąsinantis. Manau, kad Jūsų realistiškas ir sąžiningas požiūris į dvasinį gyvenimą yra nedirbtinis ir teikiantis atgaivą! Prašau, niekada nenustokite pamokslauti!
Steven Hopkins, Londonas

Harė Krišna!
Dhirašanta dasa Goswami

Jeigu Jūs aptikote gramatinę klaidą, prašom, praneškite mums apie tai pažymėjus klaidingą tekstą ir paspaudus Ctrl+Enter.